OVL – Zásobníkový ohrievač vody ležatý

späť>>

OVL – Zásobníkový ohrievač vody ležatý

Zásobníkový ohrievač vody ležatý je horizontálna tlaková nádoba určená pre ohrev a akumuláciu teplej a úžitkovej vody. Ohrievacou látkou môže byť horúca voda - typ OVL 21, alebo para - typ OVL 22. 

Ohrievaná úžitková voda je v ležatej valcovej nádobe. Nádoba je vybavená prípojmi pre prívod, odber a cirkuláciu úžitkovej vody, nátrubkami pre teplomer, tlakomer, snímač regulácie, odvzdušnenie a odkalenie, prípojom pre poistný ventil. 

Výhrevná vložka je štvorchodá, zložená z rúrkovnice, do ktorej sú zavarené nerezové rúrky.

Ohrievače sú vnútorne povrchovo upravené špeciálnou hmotou ANTIKON CK-SH, ktorá predlžuje životnosť nádoby 1,5 až 2 násobne. Dodávajú sa v kombinácii menovitých tlakov plášť/vložka: PN6/PN6, PN10/PN16, PN10/PN25 s maximálnymi teplotami plášť/vložka 110/200 oC. 

Nádobu je možné dodať i samostatne bez výhrevnej vložky.

OVL – Zásobníkový ohrievač vody ležatý

 
 
Objem V [lit.]
 
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
D1
D2
 
Výhrevná plocha S [m²]
 
0,5
0,8
1,2
2
3
5
8
12
250
1510
340
710
600
90
6/4"
3/4"
x
x
 
 
 
 
 
 
400
2000
340
710
600
90
6/4"
3/4"
x
x
 
 
 
 
 
 
630
1880
390
790
800
170
6/4"
3/4"
x
x
 
 
 
 
 
1000
2630
390
790
800
170
50
40
 
 
 
 
1600
2730
440
840
1000
175
50
40
 
 
 
 
2500
2830
490
890
1200
255
80
40
 
 
 
 
 
4000
3200
540
960
1400
335
80
65
 
 
 
 
6300
3900
590
1110
1600
415
80
65
 
 
 
 
 
 
OVL 21
D3
25
32
40
50
50
65
65
80
OVL 22
D3
25
32
32
40
50
65
65
80
 
D4
20
20
20
25
25
40
40
40

Príklad objednávania
Typ nádoby - OVL
Objem (l) - 1600
Výhrevná plocha - 2 m2
Kombinácia tlakov (plášť/vložka )- 1,0/1,6 MPa

späť>>