Cenník

 

Ceny pre ostatné  tlakové nádoby  a produkty pri ktorých nie je samostatný cenník sú na vyžiadanie.

verify

* Tento údaj je povinný

Rozsah produktov :

tlakové nádoby, ohrievače vody, výmenníky tepla,akumulačné nádoby, vzdušníky, beztlakové nádoby,nerezové nádoby, pieskové filtre, dvojplášťové nádoby, čpavkové nádoby, odplyňovače, expandery, separátory pary, expanzné nádoby, trubkové chladiče, trubkové výhrevné vložky, el.vykur.telesá, tesnenia

Tlakové nádoby v rozsahu  typov : VSE, VSO, VS, VSV, VLV, VL, OVS, OVL, NLK, NSU, VV 2UH, VV 1RH, VV 4RH, VT, PV 2UH, PV 1V,

Možnosti:

Na základe požiadavky vieme  dodať atypické zariadenia a konštrukcie ktoré sú určené pre použitie v stavebnom ,chemickom, potravinárskom, drevospracujúcom, alebo plynárenskom priemysle.

cennik cennik cennik
     
cennik cennik cennik
     
cennik cennik cennik