Technický dotazník pre TLAKOVÉ A BEZTLAKOVÉ NÁDOBY

Záujemca – základné údaje

ZÁKLADNÉ PARAMETRE (V prípade typového výrobku uviesť)

TYP - aplikácie

V PRÍPADE, ŽE VÝROBOK BUDE DODANÝ DO ZAHRANIČIA UVIESŤ

ĎALŠIE INFORMÁCIE

verify

* Tento údaj je povinný