EXPANDER

expander

Expander je zariadenie, ktoré zabezpečuje odlúčenie zbytkovej pary z horúceho kondenzátu pri tlaku nižšom ako odparovací tlak horúceho kondenzátu.

Získanú paru je možno použiť do spotreby. Výhodné použitie expanderu najmä pri odluhu parných kotlov. Teleso expandera je valcová nádoba uzatvorená dnami. Materiál nádoby je konštrukčná ocel.

Horúci kondenzát prúdi špeciálnym prípojom do telesa nádoby, kde dochádza k uvolneniu pary. Systémom prepážok je odvádzaná "čistá" para bez zbytkového kondenzátu. Ochladený kondenzát je odvádzaný do kondenzačnej siete. Expander musí byť vybavený poistným ventilom. Vyrába sa v prevádzkových tlakoch PN6 a PN16 o max. teplote 200°C.

Expander - schéma

Objem
(l)
DN 1
DN 2
DN 3
DN 4
 H
20
150
50
50
50
1250
60
250
100
100
50
1400
130
350
150
150
80
1500
200
400
200
200
100
1650
350
500
200
200
125
1800

Požiadavka na cenu a dostupnosť

verify

* Tento údaj je povinný