Odplyňovače

Odplyňovač sa používa k termickému odplyneniu napájacej vody. Účelom odplynenia je zníženie obsahu najmä O2 a CO2, pre zamedzenie vzniku korózie.

Kaskádový odplyňovač

Kaskádový odplyňovač

Kaskádový odplyňovač beztlakový, typ KO/A

Kaskádový odplyňovač beztlakový, typ KO/B

Požiadavka na cenu a dostupnosť

verify

* Tento údaj je povinný