VS – tlaková nádoba stojatá

              (vzdušník, expanzná nádoba, veterník)

späť>>

VS Vzdušník

Tlaková nádoba typu VS sa používa ako vzdušník, expanzná nádoba alebo veterník (vyrovnávacia nádoba na vodu vo vodárenských systémoch), s maximálnym pracovným pretlakom 0,6 MPa; 1,0 MPa alebo 1,6 MPa s teplotou média do 200 C. 

Tlaková nádoba je celozváraná, pozostávajúca z valcového plášťa skruženého z oceľového plechu, uzatvoreného klenutými dnami. V spodnej časti má navarené tri nohy na osadenie. 

Nádoba je vybavená prípojom DN 150 slúžiacim na kontrolu a čistenie, nátrubkami pre prívod a odber pracovných látok, umiestnenie stavoznakov a osadenie poistného ventilu. Ďalej má tiež nátrubok pre montáž tlakomeru.

VS – tlaková nádoba stojatá

Objem
V [lit.]
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
Hmotnosť m [kg]
PN6
PN10
PN16
250
1280
420
530
600
290
113
113
141
400
1655
420
570
600
290
136
136
173
630
1630
470
790
800
340
197
216
286
 

Príklad objednávania
Typ nádoby - VS
objem (l) - 250
pracovný pretlak - 1,0 MPa