TYP 4407 - ohrev vody a podobných kvapalín

späť>>

TYP 4407 - ohrev vody a podobných kvapalín TYP 4407 - ohrev vody a podobných kvapalín

 

typové číslo objednacie
V
W
L
D
D1
A
Jt
(MPa)
Šroub
440790010
Δ 3x400
15000
505
260
225
20
0,6
M 16x60
440790020
Δ 3x400
18000
575
260
225
20
0,6
M 16x60
440790050
Δ 3x400
24000
735
260
225
20
0,6
M 16x60
440790060
Δ 3x400
30000
870
260
225
20
0,6
M 16x60
440790110
Δ 3x500
15000
505
260
225
20
0,6
M 16x60
440790160
Δ 3x500
30000
870
260
225
20
0,6
M 16x60
440790210
Δ 3x400
15000
505
280
240
24
1,0
M 20x80
440790220
Δ 3x400
18000
575
280
240
24
1,0
M 20x80
440790250
Δ 3x400
24000
735
280
240
24
1,0
M 20x80
440790260
Δ 3x400
30000
870
280
240
24
1,0
M 20x80
440790310
Δ 3x500
15000
505
280
240
24
1,0
M 20x80
440790360
Δ 3x500
30000
870
280
240
24
1,0
M 20x80
 

Šiesta číslica v typovom čísle  určuje prevedenie telesa týkajúce sa materiálu vykurovacích vetiev:

0 - meď
3 - nerez

Vykurovacie teleso je zložené zo šiestich ohrievacích  vetiev , zabudovaných v oceľovej niklovanej  prírube s ôsmimi pripevňovacími skrutkami na rozstupovej kružnici D1 . Príruba vrátane svoriek je opatrená krytom s upchávkovou vývodkou GP 36 / 28 podľa ČSN 37 0181 , čo zaisťuje krytie IP 42. Kryt je povrchovo chránený vypaľovacou farbou.

Toto vykurovacie teleso je určené pre priamy ohrev vody a podobných kvapalín . Dá sa použiť na ohrev vody v zásobníkoch , bojleroch atď , kde nepresahuje tlak 0,6 alebo 1,0 MPa - pozri tabuľku . Vykurovacie telesá musia byť počas prevádzky neustále ponorená v kvapaline až po prírubu.

U vykurovacích telies typu 4407 prevedenie 005 , 006 , 016 , 025 , 026 , 036 a prevedenie 305 , 306 , 316 , 325 , 326 , 336 odporúčame ich podopretie vzhľadom k ich dĺžke . Za tým účelom je v osi zadného plechu otvor Ø 8,5.

V prípade , že v mieste použitia vykurovacích telies dochádza k nadmernému nárastu usadenín na ich plášti , odporúčame za účelom zvýšenia životnosti zaistiť odpovedajúcu úpravu vody.

späť>>