TYP 4409 - ohrev rôznych olejov

späť>>

Ohrev olejov  - ohrevné telesá Schéma ohrevného telesa - ohrev olejov

 

typové číslo objednacie
V
W
L
W/cm2
440990150
230
500
300
1,0
440990160
230
750
450
1,0
440990170
230
1000
580
0,8
440990180
230
1250
680
0,9
440990190 *
230
2250
980
1,5
440990200
Δ 400
1800
820
2,1
440990210
250
500
300
1,0
440990220
250
750
450
1,0
440990230
250
1000
580
0,8
440990240
250
1250
680
0,9

* Umožňuje trojfázové zapojenie do hviezdy

Vykurovacie teleso je zložené z oceľovej výhrevnej vetvy pripevnenej k oceľovej hlavici .Hlavica je vybavená vekom s upchávkovou vývodkou AP 16 / 12 podľa STN 37 0181 , čo zaisťuje krytie IP 54. Pre zaskrutkovanie je na hlavici šesťhran OK 65. Povrchová ochrana je vykonaná z dôvodov prepravy  a skladovania konzervačným olejom , alebo lukooilem H. Toto vykurovacie teleso je určené pre ohrev olejov , ktoré nenapadajú jeho oceľový plášť . Povrchová teplota je volená tak , aby nenastávala Karbonizovanie oleja . Za prevádzky musí byť výhrevné teleso ponorené až po hlavicu v oleji , po celú dobu ohrevu.Teplota a množstvo oleja , do ktorého je vykurovacie teleso ponorené , musia byť také , aby teplota telesa neprekročila bod vzplanutia , znížený o 10 ° C.

Výhrevné teleso , ktoré bude vyberané  z oleja , musí  byť vypnuté a chladné . Stav plášťa výhrevných  vetiev musí  byť kontrolovaný  najmenej raz za pol roka , či nie je porušený  koróziou . Prípustný prevádzkový tlak je 0,6 MPa .

späť>>