VV 4RH – Horizontálny výmenník tepla

späť>>

VV 4RH – Horizontálny výmenník tepla

Výmenník tepla VV-4RH je prednostne určený pre ohrev teplej úžitkovej vody v obytných a priemyselných objektoch. Ohrievacou i ohrievanou látkou je voda. 

Je to štvorchodý výmenník tepla horizontálneho prevedenia. Výhrevná vložka je nerozoberateľná z rovných  Cu-rúrok, ktoré sú zavalcované do dvoch pevných rúrkovníc. K plášťu výmenníka sú prírubovými spojmi pripojené snímateľné hlavy. Jedna hlava je pripojovacia pre vstup a výstup TÚV a druhá slúži ako obratová komora. Pozdĺžne prepážky v hlavách a plášti vytvárajú vo výmenníku štvorchodé priestory. 

Pre ohrev teplej úžitkovej vody sa prednostne používajú dvojice výmenníkov zapojených sériovo pri protiprúdovom toku pracovných látok. TÚV voda prúdi vo výhrevných rúrkach. Za účelom čistenia sú hlavy demontovateľné. 

Maximálny pracovný pretlak plášť/vložka - max. 2,5 MPa /2,5 MPa. Maximálna pracovná teplota plášť/vložka - max. 200 C /200 C.

VV 4RH – Horizontálny výmenník tepla

Svetlosť D
Výhrevná plocha S [m²]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
D1
D2
Hmotnosť jedného 
výmenníka m [kg]
jeden výmenník
batéria
ÚK
TÚV
ÚK
TÚV
Výkon v kW pri t °C
130/94
70/50
130/75
70/45
DN 150
3,8
1618,5
126
279
200
198
120
650
40
40
122
169
13
106
92
DN 200
8,3
1685,5
151
296
260
258
120
620
40
40
205
388
33
263
232
DN 250
13,5
1643
185
282
290
288
130
580
50
50
291
679
58
461
403
DN 300
19,5
1674
188
300
320
318
140
540
65
65
353
967
84
670
583
DN 350
28
1752
235
330
340
338
145
570
80
80
498
1406
135
1064
906
DN 400
40,9
1806
260
360
400
398
165
535
100
100
609
1833
177
1393
1187
 
 
Príklad objednávania
jeden kus výmenníka
Typ nádoby 
PV 2UH
Svetlosť
DN 300
Výhrevná plocha
6,3 m2
batéria
Dvojica výmenníkov
2 x PV 2UH
Svetlosť
DN 300
Výhrevná plocha
6,3 m2
Pri objednávaní náhradnej výhrevnej vložky je potrebné uviesť:
1.     typ výmenníka - svetlosť - výhrevná plocha
2.     rok výroby
3.     výrobné číslo