Akumulačná nádrž

Akumulačné nádrže slúžia na akumuláciu tepla zo zdroja a jeho následné využitie vo vykurovacom systéme. Ďalšou funkciou je vyrovnávanie teplotných rozdielov medzi teplotou vody od zdroja tepla a teplotou vody vo vykurovacom systéme.
Nádrže sú vhodné pre zapojenie do systému s kotlom na tuhé palivo, solárnymi kolektormi, tepelnými čerpadlami alebo inými zdrojmi tepla. Kombinované akumulačné nádrže dokážu efektívne využiť energiu z viacerých zdrojov tepla čo zvyšuje ich rozsah využitia a úsporu nákladov pri vykurovaní.