Technický dotazník pre VÝMENNÍKY TEPLA

Záujemca – základné údaje
Firma *
Meno *
Mesto
PSČ
Ulica
Štát
Telefón
Email *
Dotazník zasielam za účelom *
ZÁKLADNÉ PARAMETRE
V prípade typového výrobku uviesť typ
Požadovaný výkon [kW]
Výhrevná plocha [m2] *
TYP aplikácie *
Poloha *
Primárna strana
Typ média *
Absolútny tlak pary [MPa]
Teplota prívodu [°C] *
Teplota prívodu [°C] *
Teplota vratu [°C] *
Teplota vratu [°C] *
Max. tlaková strata [kPa] *
Max. prevádzkový tlak [MPa] *
Max. prevádzková teplota [°C] *
Prietok (v prípade, že nie je známy výkon) [(l/s).(kg.s-1)]
Sekundárna strana
Typ média
Absolútny tlak pary [MPa]
Teplota prívodu [°C] *
Teplota prívodu [°C] *
Teplota vratu [°C] *
Teplota vratu [°C] *
Max. tlaková strata [kPa] *
Max. prevádzkový tlak [MPa] *
Max. prevádzková teplota [°C] *
Prietok (v prípade, že nie je známy výkon) [(l/s).(kg.s-1)]
OSTATNÉ
Plášť *
Plášť - iné
Vložka *
Vložka - iné
Povrchová úprava výrobcu *
Podľa požiadavky záujencu - vonkajšia
Podľa požiadavky záujencu - vnútorná
Dodávka výrobku do zahraničia
Štát
Požiadavky na sprievodnú dokumentáciu, alebo výkon TI SR, alebo TÜV
Ďalšie informácie
Požadované zmeny oproti typovému výrobku
V prípade potreby priložiť výkres, náčrt
V prípade výmeny starého zariadenia za nové (plásť/vložka) uviesť typ, výrobné číslo a rok výroby
Požiadavky naviac (dodávka armatúry, montáž, doprava, atď. )
Požadovaný termín plnenia
Dátum
Vpíšte kód
verify