Technický dotazník pre TLAKOVÉ A BEZTLAKOVÉ NÁDOBY

Záujemca – základné údaje
Firma *
Meno *
Mesto
PSČ
Ulica
Štát
Telefón
Email *
Dotazník zasielam za účelom *
ZÁKLADNÉ PARAMETRE (V prípade typového výrobku uviesť)
Typ
Objem nádoby [m3]
Max prevádzkový tlak
Max. prevádzková teplota
Poloha
TYP - aplikácie
TYP aplikácie
Zásobník na skvapalnené uhľovodíky
Zásobník na ropné látky
Iné
Typ média
Max. teplota média
Vyrobiť z materiálu
Vyrobiť z iného materiálu
Povrchová úprava výrobcu
Podľa požiadavky záujemcu (vonkajšia)
Podľa požiadavky záujemcu (vnútorná)
V PRÍPADE, ŽE VÝROBOK BUDE DODANÝ DO ZAHRANIČIA UVIESŤ
Štát (dodanie)
Požiadavky na sprievodnú dokumentáciu alebo výkon TI SR alebo TÜV
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Požadované zmeny oproti typovému výrobku – uviesť, prípadne priložiť náčrt, výkres. V prípade výmeny starého zariadenia za nové uviesť typ, výrobné číslo a rok výroby
Požiadavky naviac (dodávka armatúry, montáž, doprava, atď. – vypísať)
Požadovaný termín plnenia
Vpíšte kód
verify