Technický dotazník pre OHRIEVAČE VODY

Záujemca – základné údaje
Firma *
Meno *
Mesto
PSČ
Štát
Telefón
Email *
Dotazník zasielam za účelom
ZÁKLADNÉ PARAMETRE
V prípade typového výrobku uviesť typ
Poloha *
Požadovaný objem [m3] *
Výhrevná plocha [m2] *
Požadovaná doba ohrevu [hod.] *
Max. teplota pary [°C]
Typ aplikácie *
Primárna strana
Typ média *
Teplota [°C]
Absolútny tlak pary [MPa]
Množstvo [kg.s-1]
Max. tlaková strata [kPa]
Max. prevádzkový tlak [MPa] *
Max. prevádzková teplota [°C] *
Prietok (v prípade, že nie je známy výkon) [(l/s).(kg.s-1)]
Sekundárna strana
Typ média *
Teplota vstupu [°C]
Max. prevádzková teplota [°C]
Teplota výstupu [°C] *
Max. prevádzkový tlak [MPa] *
OSTATNÉ
Plášť *
Plášť - iné
Vložka *
Vložka - iné
Povrchová úprava výrobcu *
Podľa požiadavky záujencu - vonkajšia
Podľa požiadavky záujencu - vnútorná
Dodávka výrobku do zahraničia
Štát
Požiadavky na sprievodnú dokumentáciu, alebo výkon TI SR, alebo TÜV
Ďalšie informácie
Požadujem úpravu pre elektroohrev *
Výhrevné telesá - počet kusov
Výhrevné telesá - výkon [kW]
Žiadam navrhnúť počet ks a výkon výhrevných telies pri dobe ohrevu [hod.]
Požadované zmeny oproti typovému výrobku
V prípade potreby priložiť výkres, náčrt
V prípade výmeny starého zariadenia za nové (plásť/vložka) uviesť typ, výrobné číslo a rok výroby
Požiadavky naviac (dodávka armatúry, montáž, doprava, atď. )
Požadovaný termín plnenia
Dátum
Vpíšte kód
verify